088 606 1600

Voor beroepskrachten

Wilt u even sparren over een cliënt, bewoner, leerling? U staat er niet alleen voor. IRIS in de Buurt is er voor u! 
U kunt bij ons terecht voor informatie en advies. 

Trainingen

We bieden diverse trainingen voor beroepskrachten. Over alcohol, drugs, internetgebruik (gamen, social media), maar ook over het bespreekbaar maken van een (dreigende) verslaving. U kunt over deze onderwerpen, binnen uw organisatie een cursus voor ouders organiseren. Het volledige aanbod vindt u op de website van IrisZorg. 

Thema: Kinderen van verslaafde ouders

IRIS in de Buurt heeft speciale aandacht voor kinderen van verslaafde ouders. Deze kinderen groeien vaak op in moeilijke omstandigheden en behoeven zorg, maar zijn vaak niet in zicht van instanties en scholen. 

Signalen verslaving in het gezin: 

 • problemen in het gezin
 • opvallende rol kind in het gezin
 • problemen met intimiteit en zelfwaardering
 • schaamte- en schuldgevoelens
 • gedragsproblemen
 • problemen op school
 • psychische en somatische problemen

Wat kunt u doen? 

 • sta open voor kind en ouders
 • signaleer
 • besef dat problemen met alcohol en/of drugs in elk gezin kunnen spelen, ongeacht status of woonsituatie
 • geef aandacht
 • praat met kind en/of ouders
 • bied ondersteuning

Meer tips en uitleg over de signalen vindt u in de Signalenkaart Kinderen van verslaafde ouders

Contact

Bel 088-606 1600 en vraag naar Iris in de Buurt of mail info@irisindebuurt.nl