088 606 1600

Over IRIS in de Buurt

IRIS in de Buurt:

 • werkt vanuit een multidisciplinair team
 • is er voor iedereen die zich zorgen maakt of vragen heeft over alcohol, drugs, gokken, internetgebruik
 • werkt in de wijken nauw samen met wijk/buurt- en zorgteams
 • biedt een integrale aanpak:
  denkt mee met beleid, regelgeving en handhaving 
  traint beroepskrachten
  biedt consultatie voor iedereen
  geeft cursussen aan ouders
  voert gesprekken met mensen met een (dreigende) verslaving en hun direct betrokkenen
 • kenmerkt zich door een laagdrempelige toegang voor iedereen: buurtbewoners en beroepskrachten
 • geeft snel en deskundig informatie en advies
 • helpt bij het voorkomen van verslaving en/of daaraan verbonden maatschappelijke problemen
 • richt zich op vroegsignalering en verwijst naar passende hulp zowel binnen als buiten IrisZorg.
 • stimuleert gezond gedrag
 • beschikt over een groot netwerk
 • heeft jarenlange ervaring op het gebied van Preventie en Veldwerk

Lees over de legitimatie van IRIS in de Buurt in het rapport Over de waarde van IRIS in de Buurt
Het volledige aanbod van trainingen en cursussen vindt u op de website van IrisZorg. 

Contact
Bel 088-606 1600 en vraag naar IRIS in de Buurt of mail info@irisindebuurt.nl